Menu

Cysylltu â Ni

I gysylltu â ni, a fyddech cystal â llenwi’r ffurflen isod:

Eich Enw:

Eich Cyfeiriad E-bost:

Ymholiad:

Cyfarwyddiadau o Lanfyllin

(8 milltir i’r gogledd-orllewin o’r Trallwng)

  1. O’r A490 i’r gogledd-orllewin, trowch i ffordd Llyn Efyrnwy (B4393 i’r de-orllewin).
  2. Ar ôl tua 4 milltir, trowch i’r chwith lle mae’r arwyddbost yn nodi Llanfihangel/Dolanog B4382.
  3. Yng ngwaelod pentref Llanfihangel, cadwch i’r dde.
  4. Ewch ymlaen heibio i’r fynwent, dros y groesffordd i gyfeiriad Dolanog.
  5. Trowch i’r troad 1af ar y chwith; Fferm Cyfie yw’r 3edd fferm ar y chwith.

cymraegen

Fferm Cyfie

Bythynnod hunanddarpar moethus 5 seren.

Teresa a Matthew Palmer
Llanfihangel
Llanfyllin
Powys
Cymru
SY22 5JE

Ffôn: +44(0)1691 648451

E-bost: enquiries@cyfiefarm.co.uk

Gweld Map Mwy