Menu

Croeso i Fferm Cyfie

Home image

Nid nepell o Lyn hudol Efyrnwy ac mewn lle gwych i ymweld â’r holl atyniadau yng Nghanolbarth a Gogledd Cymru, Eryri a’r gororau, mae Fferm Cyfie â’i phum seren yn cynnig:

  • Switiau gwely a brecwast moethus ac unigryw â phum seren – un swît â dau wely sengl, un â gwely brenin mawr ac un â gwely dwbl a gwely sengl i deuluoedd
  • Bythynnod moethus hunanddarpar ar gael gydol y flwyddyn - pob un â gwelyau i 4 o bobl
  • Golygfeydd ysblennydd sy’n estyn o Loegr i orllewin Cymru
  • Coginio cordon bleu
  • Sba Sawna a Thwb Poeth
  • Heddwch i’ch gwneud yn dawel eich meddwl
  • Bywyd gwyllt, adar, teithiau cerdded a gweithgareddau awyr agored, boed ar y fferm neu ger Llyn Efyrnwy

Wifi ar gael yma.

cymraegen

Mae Fferm Cyfie, sydd wedi ennill Gwobr Aur Twristiaeth Cymru, ar dir uchel yn cysgodi o dan fryniau tonnog, ar gyffiniau un o wylltiroedd mawr olaf Prydain, ger Llyn Efyrnwy. Gan gynnig llety gwely a brecwast a llety hunanddarpar rhagorol â phum seren, gyda chyfleusterau sba, mae Fferm Cyfie’n cynnig lle perffaith i ffoi iddo. Mae’n un o’r lleoedd prin hynny sydd ar ôl yn y DU sy’n cynnig heddwch llwyr o hyd, heb unrhyw sŵn traffig yn y cefndir neu lygredd golau. Eidyl wledig sy’n llawn hanes.

Tŷ hir Cymreig traddodiadol yr 17eg ganrif, a’i ysguboriau, yw Fferm Cyfie. Mae wedi’i hadfer yn ofalus i gadw llawer o’r nodweddion gwreiddiol, gyda thrawstiau derw a thanau sy’n llosgi coed, gan gyfuno cysur modern ag awyrgylch ffermdy cynnes, sydd wedi ennill y radd 5 seren chwenychedig ac un o’r Gwobrau Aur cyntaf oddi wrth Croeso Cymru (sy’n golygu ein bod ni ymhlith y 2% uchaf o letyau yn y wlad). Rydyn ni hefyd yn meddu ar Wobr y Ddraig Werdd, sy’n adlewyrchu ein hethos amgylcheddol gynaliadwy.

Nid nepell o’r pistyll trawiadol ym mhen uchaf Llyn Efyrnwy a Phistyll Rhaeadr, llyn syfrdanol Tegid yn y Bala a gogoniant Castell Powys, Castell y Waun ac Erddig, ac yn agos at Barc Cenedlaethol Eryri a Mynyddoedd y Berwyn, mae Fferm Cyfie’n cynnig y gorau oll mewn preifatrwydd a chysur moethus, gyda golygfeydd ysblennydd yn estyn o Loegr i orllewin Cymru, gan gynnwys Cefn Hirfynydd (Long Mynd), Stiperstones a Chader Idris; a’r lle gorau i fwynhau hyn oll yw ein sba sawna a thwb poeth a’n gerddi prydferth, sy’n rhan o’r Cynllun Gerddi Cenedlaethol.

Mae Claire a Neil ill dau wedi’u hyfforddi i goginio bwyd cordon bleu ac maen nhw’n cynnig cynnyrch lleol organig ffres a thymhorol ar gyfer brecwast a hefyd ar gyfer prydau nos os byddwch chi’n trefnu i fwyta yma ymlaen llaw.

Mae’r fferm o fewn cyrraedd rhwydd i dri phentref heddychlon a diarffordd ond mae rhai o’r morlinau, y mannau pysgota, y teithiau cerdded, y mynyddoedd, y gweithgareddau a’r cestyll gorau yng Nghymru hefyd yn hygyrch ohoni.

Gwesty Gwyliau Moethus

Gwely a brecwast ffermdy a bythynnod hunanddarpar moethus 5 seren gyda sba yng Nghanolbarth prydferth Cymru – mae Fferm Cyfie, nid nepell o Lyn Efyrnwy, yn cynnig gwesty fferm pum seren, neu lety mewn bwthyn, gyda bwyd cordon bleu. Lle perffaith i fforio bryniau anghysbell prydferth a bywyd gwyll Canolbarth Cymru mewn heddwch moethus.

Mae ein 3 swît steilus a dethol sydd â digonedd o le ynddyn nhw (pob un â’i hystafell wely, ei hystafell ymolchi â bath neu gawod, a’i hystafell fyw ei hun, a 2 â cheginau bach) a’n 2 fwthyn prydferth yn cynnig preifatrwydd i’r rheiny sy’n aros yma, ac yn eu galluogi i ymlacio trwy’r dydd.

Lawrlwytho Ein Taflen am y Gwesty
Lawrlwytho Ein Taflen am y Bythynnod

Sba

Preifat

cael gwybod mwy Arrow

Bythynnod

Moethus

cael gwybod mwy Arrow

Yr unig le i Julia Bradbury ei argymell fel lle i aros yn ystod egwyl yn ardal Llyn Efyrnwy.

Cylchgrawn Countryfile y BBC – Mai 2011

Gwyliau â chyfoeth o gynnyrch cartref mewn lleoliad delfrydol

Food and Travel Magazine – Medi 2010

Un o’r 10 lle gorau yn y DU yr argymhellir aros ynddyn nhw.

The Times a The Sun 2009/10

Mae gwyliau hanner tymor yn gyfle perffaith i fachu ychydig o gynhesrwydd yr hydref gyda’ch teulu... Os nad ydych chi eisiau mentro’n rhy bell i ffwrdd, bydd plant iau wrth eu bodd o aros ar y fferm – mae gan Fferm Cyfie ym Mhowys fwthyn â gwelyau i bedwar o bobl.

The Independent – 10 Hydref 2012

award award award award award award